Select Page

#Diagnozë nga #FreskidaMiloti në #KlanPlus | Intervista me mjekë në studio, pacientë me histori personale, këshilla mjekësore, problematika në fushën e mjekësisë, arritjet dhe zbulimet. Të