Select Page

Tema: Me 18 vite eksperiencë , “Swiss Line”, përfaqësuesi zyrtar për rajonin e Ballkanit, vendi i cili premton rezultate të dukshme dhe profesionalizëm.
Të ftuar: Vasilika Selaj
#BietaSulo