Select Page

Selangor melaporkan kes harian tertinggi di Malaysia hari ini sebanyak 1,421 kes. Petaling menjadi daerah tetinggi penyumbang kepada peningkatan dengan 852 kes. Sementara itu terdapat pertambahan satu