Select Page

1 Şubat 2021

Tanıştırayım | Korno

Bu hafta bakır üflemeli enstrümanlarla tanışıyoruz. Tarihte ilk örnekleri avcılara yol göstermek için kullanılan “korno”nun, senfoni orkestrası