Select Page

Fëmijët në Bruksel janë ata që i janë gëzuar më shumë jorganit të bardhë të borës që ka mbuluar qytetin. Kryeqyteti i Belgjikës është zgjuar i mbuluar nga bora, ndërkohë që reshjet