Select Page

Shqiptarët janë të parët në rajon përsa i përket kërkesave për azil dhe të dytët në botë në raport me popullsinë. Ndonëse ka një nivel të lartë të kërkesës për azil duke se vend