Select Page

S jeho menom sa bude navždy spájať obnova gréckokatolíckej cirkvi. S týmito slovami si na nedávno zosnulého kňaza prof. Vojtecha Boháča spomína vladyka Cyril Vasiľ SJ.

► Podporte LOGOS